İnfertilite (Kısırlık) Nedir? NAD+ ile İnfertilite Tedavi Yöntemleri

İnfertilite (Kısırlık) Nedir?

 

İnfertilite (Kısırlık) Nedir?

NAD+ ile İnfertilite Tedavi Yöntemleri

İnfertilite (kısırlık), birçok çiftin karşılaştığı karmaşık bir problemdir ve çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir.  Peki ya infertilite nedir derseniz, Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre infertilite, bir yıl boyunca düzenli ve korunmaksızın cinsel ilişkiye girilmesine rağmen gebeliğin oluşmaması olarak tanımlanmaktadır. [1]

Modern hayat ile değişen yaşam şartları, kronik hastalıklılarda artış, çevre kirliliği, toksinlere olan maruziyet, sigara ve alkol kullanımı nedeniyle erken yaşlarda kadın ve erkeklerde aynı oranlarda infertilite sorununda risk artmaktadır.

Son yıllarda, kısırlık tedavisinde tüp bebek, aşılama gibi tedavi yöntemlerine ek olarak veya destekleyici yeni yaklaşımların araştırılmasıyla birlikte, Nikotinamid Adenin Dinükleotid (NAD+) metabolizmasının ve sirtuin aktivasyonunun fertilite üzerindeki etkileri nedeniyle Nikotinamid Mononükleotid (NMN) takviyesi, fertilite tedavisinde potansiyel bir hedef olarak dikkat çekmeye başlamıştır.

NAD+, mitokondrilerde enerji üretimi için kullanılan anahtar bir bileşendir ve vücudumuzdaki birçok önemli enzimatik reaksiyonun kofaktörüdür. NMN ise NAD+ sentez yolunda öncü bir molekül olarak işlev görür. Bu sayede hücre içinde NAD+’a dönüşerek, enerji metabolizmasını ve hücre fonksiyonlarını düzenleyebilmektedir. [2] NAD/NMN takviyesinin kısırlık (infertilite) tedavisinde gösterdiği olumlu sonuçlar sebebiyle de gün geçtikçe kısırlık tedavisinde lipozomal NAD takviyesinin kullanımı artmaktadır.

Infertilite Nasıl Tedavi Edilir? –  NAD+in İnfertiliteye (Kısırlığa) Etkisi

NMN seviyeleri yaşla birlikte düşmektedir. Diğer bir ifadeyle; NMN’nin NAD+’a dönüşümü azaldığı için vücutta bulunan NAD+ seviyelerinin düşmesiyle yaşlanmanın hızlanması söz konusu olabilmektedir. [3]  Bu sebeple infertilite tedavisine ihtiyacınız olsa da olmasa da sağlıklı yaşlanmak ve hücresel gençleşme için düzenli olarak NAD/NMN takviyesi kullanılması faydalı olabilmektedir.

NAD+ bağımlı proteinler olarak bilinen sirtuinler; hücresel yaşlanma, metabolik homeostaz, hücresel stres yanıtları ve DNA tamiri gibi bir dizi biyolojik süreçte önemli bir rol oynamaktadır. Sirtuinlerin, oositlerde (dişi üreme hücresi) oksidatif stresi ve DNA hasarını azaltması ve mitokondriyal fonksiyonları düzenleme yoluyla doğurganlık potansiyelini artırabileceği belirtilmektedir. [4]

Yapılan güncel çalışmalarda, lipozomal NAD/NMN takviyesi ile yaşla birlikte oosit kalitesindeki kaybın olumsuz etkileri tersine çevrilerek, oositlerin mayoz yeterliliğini ve fertilizasyon (döllenme) yeteneğini geliştirdiği gösterilmiştir. [5,6] Dolayısıyla, lipozomal NAD takviyesi, sirtuin aktivitesini artırarak üreme sağlığını iyileştirme potansiyeli taşımaktadır.

Quicksilver Scientific® NAD+ Gold Lipozomal Beta-Nikotinamid Mononükleotid ve Betain İçeren Sprey

Quicksilver Scientific® (QS) Lipozomal NAD+ Gold Sprey, NMN içeren tek sıvı lipozomal takviye edici gıda olması sebebiyle fark yaratmaktadır. 100 nm.’nin altında boyut aralığına sahip vezikül taşıyıcı sistemlerden oluşması sayesinde hem tat ve kokunun maskelenmesini hem de vücudun kendi NMN taşıma sistemini taklit ederek, bir başka NAD+ öncüsü olan Nikotinamid Riboz (NR) formu olan takviye edici gıdalara kıyasla, kullanıldıktan sonra yüksek biyoyararlanımı ile hızlı bir şekilde emilim sağlamaktadır. 2-8 derecede muhafaza edilerek, nanoboyutlu teknolojinin, stabilite konusunda avantaj sağlamaktadır. Ayrıca, QS Lipozomal NAD+ Gold Sprey, trimetilglisin (TMG) içermesi nedeniyle metilasyon döngüsüne katkıda bulunur.

QuickSilver Lipozomal NAD+ Gold Sprey, veganların kullanımına uygundur. Aynı zamanda, Glutensiz, GDO’suz olup; alerjen, ağır metal içermez ve cGMP sertifikasına sahiptir.

Sonuç olarak; NAD+ vücudumuzdaki birçok önemli reaksiyonda kofaktör olarak rol almaktadır. NAD+ sentez yolunda öncü bir molekül olan NMN, sirtuin aktivasyonunu desteklemesi gibi pek çok farklı alanda önemli rolü mevcutken; fertilite ve üreme sağlığı üzerinde de olumlu etkileri olduğuna dair umut verici kanıtlar sunulmaktadır.

İnfertilite tedavi edilir mi sorusu toplumumuzda çokça karşılaşılan bir soru olmakla birlikte NAD+ öncüsü olan NMN infertilite için potansiyel terapötik bir hedef olarak düşünülmelidir.

Quicksilver Scientific® Lipozomal NAD+ Gold Sprey ve infertilitedeki yeri hakkında detaylı bilgi almak için şimdi aşağıdakı butona tıklayınız.

şimdi bilgi alın