Epilepsi Nedir?

epilepsi nedir?

Epilepsi Nedir

Epilepsi, beynin anormal elektrik aktivitesi sonucu nöbetlerle kendini gösteren bir nörolojik bozukluktur. Dünya genelinde 50 milyondan fazla insanın epilepsi hastası olduğu tahmin edilmektedir. Her yıl, 100.000’den fazla kişiye yeni epilepsi tanısı konulmaktadır. Epilepsi, her yaşta ortaya çıkabilir, ancak çocuklar ve yaşlılar arasında daha sık görülür. Epilepsi farkındalık günü, dünya çapında epilepsi hakkında farkındalığı artırmak için her yıl 26 Mart’ta organize edilir. Bu günün teması “Epilepsi ve İş”dir.

Epilepsi, beyin hücrelerinin anormal şekilde ateşlenmesine neden olan bir nörolojik bozukluktur. Epilepsi hastaları, tekrarlayan nöbetlere sahip olabilirler. Bu nöbetler, hastaların günlük yaşamlarını ve aktivitelerini etkileyebilir.

Epilepsi nöbetleri, epilepsi hastalarının yaşadığı en yaygın semptomlardan biridir. Nöbetler, beynin anormal elektrik aktivitesinden kaynaklanan ani ve kontrol edilemeyen hareketler, hisler veya davranışlar şeklinde kendini gösterir. Nöbetler, birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar sürebilir ve farklı şiddet ve türde olabilir.

 

Epilepsi Belirtileri ve Epilepsi Tedavi Yöntemleri 

Epilepsi belirtileri, kişiden kişiye değişebilir. Bazı insanlar nöbetler dışında başka semptomlar yaşamazken, diğerleri değişiklikler, halsizlik, anksiyete, depresyon ve öğrenme güçlükleri gibi başka semptomlar da yaşayabilirler.

Epilepsi tanısı, hastalığın semptomlarına ve bir dizi tıbbi testlere dayanarak konulur. EEG (elektroensefalogram) gibi testler, epileptik aktivitenin tespit edilmesine yardımcı olabilir.

Epilepsi hastalarının çoğu, epilepsi nedenleri hakkında kesin bir bilgi sahibi değildir. Bazı durumlarda, beyin hasarı, doğum kusurları, enfeksiyonlar, tümörler veya başka bir tıbbi durum epilepsiye neden olabilir.

Epilepsi tedavi yöntemleri, nöbetleri kontrol altında tutmak için tasarlanmıştır. İlaç tedavisi, diyet değişiklikleri veya cerrahi müdahale gibi tedaviler, hastanın semptomlarına, yaşına ve genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir.

Epilepsi ilaçları, hastalığı tedavi etmek için kullanılan birçok ilaç içerir. İlaçlar, nöbetleri azaltmaya veya tamamen ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir, ancak herkes için uygun olmayabilir.

Epilepsi risk faktörleri, yaş, cinsiyet, genetik yatkınlık, beyin hasarı ve diğer tıbbi durumlar gibi çeşitli faktörleri içerebilir.

Epilepsi, her yaşta görülebilir ancak en sık çocukluk çağında başlar. Epilepsi nöbetleri, her zaman aynı semptomlarla ortaya çıkmaz. Nöbetler, beyin hücrelerinin hangi bölümünde başladığına bağlı olarak değişebilir. Bazı nöbetler sadece hafif titremelerle ortaya çıkarken, diğerleri şiddetli kasılmalar ve bilinç kaybı ile sonuçlanabilir.

Epilepsi belirtileri kişiden kişiye değişebilir. Bazı belirtiler arasında ani hareketler, düşme, bilinç kaybı, göz hareketleri ve hafif titremeler yer alır. Bu belirtiler sıklıkla nöbetlerin ardından ortaya çıkar.

Epilepsi tedavisi için birkaç seçenek mevcuttur. İlaçlar, nöbetleri önlemek için kullanılan en yaygın tedavi yöntemidir. Ancak bazı hastalarda ilaç tedavisi işe yaramaz. Bu durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir. Diğer bir seçenek de vücudun biyolojik ritimlerini düzenleyen cihazların kullanımıdır.

Epilepsi hastaları, günlük yaşamlarında bazı zorluklarla karşılaşabilirler. Bu zorluklar, iş performansını, sosyal hayatı ve aile hayatını etkileyebilir. Epilepsi farkındalığı, hastalara ve çevrelerine nöbetlerin doğru şekilde yönetilmesi, epilepsi ile ilgili yaygın yanlış anlamaların düzeltilmesi ve toplumda epilepsiye karşı daha anlayışlı bir bakış açısının oluşması açısından oldukça önemlidir. Bu farkındalık sayesinde, epilepsi hastaları ve yakınları nöbetleri yönetmek, hastalığın getirdiği zorluklarla başa çıkmak ve toplumda daha rahat bir şekilde yaşamak için daha iyi donanımlı hale gelebilirler. Nöbetlerin tetikleyicilerinin tanınması ve önlenmesi de önemlidir çünkü bazı tetikleyicilerin ortadan kaldırılması nöbetlerin azaltılmasına yardımcı olabilir. Ancak, her epilepsi hastasının tetikleyicileri farklıdır ve her zaman tam olarak tanımlanamayabilir. Bu nedenle, hastaların doktorları ile birlikte çalışarak kendilerine özgü tetikleyicileri tanımlamaları ve uygun tedbirleri alarak nöbetlerini en aza indirmeleri önemlidir.

Epilepsi hastaları, toplumda bazı yanlış anlamalarla karşılaşabilirler. Bununla birlikte, hastalar, nöbetlerin kontrol altına alınmasıyla tamamen normal bir hayat sürdürebilirler. Epilepsi hastalarının aileleri ve arkadaşları da onlara destek olmalı ve onları anlamaya çalışmalıdırlar.

Epilepsi hayatı etkileyen bir hastalıktır. Ancak, uygun tedavi ve destekle birlikte, hastalar tamamen normal bir hayat sürdürebilirler. Epilepsi ile yaşayan insanlar, nöbetlerin ne zaman ortaya çıkabileceğini ve nöbetlerden sonra kendilerini nasıl hissedeceklerini öğrenerek günlük hayatlarını düzenleyebilirler.

KAYNAKÇA

  • Oto, R., Apak, İ., Arslan, S., Yavavlı, A., Altındağ, A., & Karaca, E. E. (2004). Epilepsinin psikososyal etkileri. Klinik Psikiyatri Dergisi, 7, 210-214.
  • Wagner, A. K., Bungay, K. M., Kosinski, M., Bromfield, E. B., & Ehrenberg, B. L. (1996). The health status of adults with epilepsy compared with that of people without chronic conditions. Pharmacotherapy, 16, 1-9. PMID: 8700786
  • Jacoby, A. (1992). Epilepsy and the quality of everyday life. Findings from a study of people with well-controlled epilepsy. Social Science and Medicine, 34, 657-666. https://doi.org/10.1016/0277-9536(92)90193-T
  • Agarwal, P., Mehndiratta, M. M., Antony, A. R., Kumar, N., Dwivedi, R., Sharma, P., & Kumar, S. (2006). Epilepsy in India: nuptiality behaviour and fertility. Seizure, 15, 409-415. https://doi.org/10.1016/j.seizure.2006.04.005 PMID: 16781171
  • Hung, A. T. F. (2009). Psycho-social impact of epilepsy and issues of stigma. Medical Bulletin, 14, 15-17.
  • Hills, M. D. (2007). The psychological and social impact of epilepsy. Neurology Asia, 12(Supplement 1), 10-12.
  • Morrell, M. J., Flynn, K. L., Done, S., et al. (2005). Sexual dysfunction, sex steroid hormone abnormalities, and depression in women with epilepsy treated with antiepileptic drugs. Epilepsy & Behavior, 6, 360-365. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2005.01.004
  • Gilliam, F. G., Santos, J., Vahle, V., Carter, J., Brown, K., & Hecimovic, H. (2004). Depression in epilepsy: ignoring clinical expression of neuronal network dysfunction? Epilepsia, 45, 28-33. https://doi.org/10.1111/j.0013-9580.2004.452005.x PMID: 15186342
  • McEwan, L., Taylor, J., Casswell, M., Entwistle, R., Jacoby, K., Gorry, J., Jacoby, A., & Baker, G. A. (2007). Knowledge of and attitudes expressed toward epilepsy by carers of people with epilepsy: A UK perspective. Epilepsy & Behavior, 11, 13-19. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2007.02.019
  • Şenol, M. G., Gün, İ., Toğrol, E., Olgun, N., & Saraçoğlu, M. (2009). Epilepsi hastalarında antiepileptik ilaç tedavisine uyumu etkileyen etmenler. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 11, 21-31.